Kernwaarden

Hier staan wij voor

De kernwaarden van PURE! Foundation zijn:

Betrokkenheid: zowel bij onze projecten als bij de fondsen en donateurs. Wij geven hier vorm aan door structureel contact met de geselecteerde projecten die wij ondersteunen. Daarnaast denken we mee met de vormgeving en ontwikkeling van projecten. Ook onderhouden wij actief contact met fondsen, subsidieverstrekkers en donateurs.

Duurzaamheid: we willen de zelfredzaamheid van onze doelgroep en de projecten vergroten en voor langere tijd een blijvende bijdrage leveren. Wij ondersteunen daarom alleen lokale projecten, die vormgegeven worden door en/of samen met de lokale gemeenschap, waarbij het streven is dat de lokale gemeenschap het project uiteindelijk zonder ons draaiende kan houden. Kritisch naar onszelf kijken vinden wij logisch en noodzakelijk.

Transparantie: we vinden transparante communicatie naar donateurs, subsidieverstrekkers en fondsen over ons bestedingsbeleid erg belangrijk. Ook streven wij naar lage organisatiekosten als stichting, zodat we maximaal kunnen uitkeren aan de projecten.