Bouw klaslokalen + uitbreiding

Project 2017 + 2019

Treak Community Centre – Treak – Cambodja

Het Treak Community Centre (TCC)  in Cambodja biedt sinds 2007 een veilige speel- en leeromgeving aan kinderen uit het dorpje Treak. Dit is een lokale gemeenschap op het platteland van Cambodja vlakbij de stad Siem Reap (bekend van het nabijgelegen tempelcomplex Angkor Wat). In deze gemeenschap is veel armoede. In Treak wonen circa 2.000 mensen in 330 families, waarvan ongeveer 20% op de armoedelijst van de overheid staat. Dit betekent dat zij minder dan 50 cent per dag verdienen. Dertig families leven zelfs in extreme armoede: zij hebben geen land, geen werk en geen support van familie. Vaak hebben zij onvoldoende geld voor dagelijks eten. Veel inwoners komen naar het centrum voor hulp.

Het TCC krijgt voldoende donaties om de dagelijkse activiteiten te financieren, maar had onvoldoende middelen om het laatste, permanente gebouw van het centrum te bouwen. Het TCC had fondsen nodig om te helpen bij de bouw van een gebouw met twee verdiepingen, waarin de ICT- ruimte, de bibliotheek en de kinderopvang definitief gehuisvest konden worden. 

Resultaat 2017:
Door de realisatie van de kinderopvang- en bibliotheeklocatie kan het gebouw waarin deze activiteiten tijdelijk gehuisvest waren, nu ingezet gaan worden voor de oorspronkelijke bestemming: als community learning centre. Met de uitbreiding van het TCC met dit laatste gebouw is het volgende gerealiseerd:

  • De 400 kinderen en jongeren die onderwijs krijgen op het TCC kunnen gebruik maken van de nieuwe klaslokalen. Ook vindt alle educatie plaats binnen het TCC. Dit is een afgeschermd,veilig terrein.
  • Het community learning center kan ingezet worden voor de educatie van de ouders (onder andere Engelse lessen, naailessen). Het TCC wil inzetten op beroepstrainingen voor met name moeders met jonge kinderen. Zij zijn nu meestal aan huis gebonden, omdat zij voor de kinderen moeten zorgen. Door de combinatie met de school op het TCC en de kinderopvang kunnen de ouders gelijktijdig worden bijgeschoold.
  • Het community learning center kan gebruikt worden voor algemene informatiebijeenkomsten voor de gemeenschap, voor spreekuren van medische teams, het geven van workshops, etc.

De totale kosten van de bouw van de extra klaslokalen waren circa € 42.000. Het TCC had zelf € 10.000 gespaard. PURE! Foundation heeft in 2017 de ontbrekende € 32.000 opgehaald! In mei 2018 is de bouw van de school afgerond.

Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van Wilde Ganzen, W.M. de Hoop Stichting, De Johanna Donk-Grote Stichting, de Casterenshoeve, Hofsteestichting, Stichting Jong, Stichting Vincentrum, Stichting Keerpunt en vele donaties van individuele donateurs. Hartelijk dank voor jullie steun!

Resultaat 2019:
In 2019 hebben we een extra bijdrage geleverd zodat de volgende extra projecten gerealiseerd konden worden:

  • De inrichting van het lokaal voor de vakopleiding. O.a. naaimachines, kasten, planken etc.
  • De verbouwen van de bibliotheek tot een gemeenschapsruimte inclusief meubilair
  • Stoffen, zodat de dames in de vakopleiding circa 250 schooluniform kunnen maken. Dit om te oefenen, maar ook om direct te verkopen. De opbrengsten gaan weer terug in het project. En kinderen die geen uniform kunnen betalen, krijgen op deze manier een gratis uniform.